CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - An Phú

01:42 20/12/2018

Vụ Thu Đông 2018

An Phú: 8 tổ - 269 hộ - diện tích: 383,80 ha - 2.302,80 tấn giống

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Huỳnh Công Bình
CLB xã Phú Hữu
DĐ: 0975.201.769

Xã Phú Hữu

 

 

50,90

305,40

39

Thơm 8

XN

9,00

54,00

 

IR 50404

XN

41,90

251,40

 

2

Trần Văn Bé
Tổ giống xã Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Trường

 

 

2,60

15,60

24

OM 5451

XN

0,60

3,60

 

IR 50404

XN

2,00

12,00

 

3

Tổ giống xã Nhơn Hội

Xã Nhơn Hội

 

 

22,00

132,00

19

OM 5451

XN

5,00

30,00

 

OM 6976

XN

2,00

12,00

 

IR 50404

XN

15,00

90,00

 

4

Dương Văn Phi
Tổ giống TT.An Phú
DĐ: 01256.699.937

TT An Phú

 

 

90,40

542,40

54

IR 50404

XN

90,40

542,40

 

5

Trần Văn Đẩm
Tổ giống ấp 2
DĐ: 0944.676.422

Xã Phước Hưng

 

 

144,40

866,40

64

IR 50404

XN

144,40

866,40

 

6

Nguyễn Văn Muôn

Xã Phú Hội

 

 

15,00

90,00

4

IR 50404

XN

15,00

90,00

 

7

Đỗ Hoàng Mây
Tổ giống xã Đa Phước

Xã Đa Phước

 

 

49,00

294,00

60

IR 50404

XN

17,00

102,00

 

Thơm 8

XN

32,00

192,00

 

8

Nguyễn Văn Chớn
Tổ giống xã  Khánh Bình

Xã Khánh Bình

 

 

9,50

57,00

5

IR 50404

XN

9,50

57,00

 

Tổng cộng :

 

 

383,80

2.302,80

269