CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa huyện An Phú - Vụ Hè Thu 2019

01:42 27/09/2019

Hệ thống nhân giống lúa huyện An Phú

Vụ Hè Thu 2019

8 tổ - 198 hộ - diện tích: 144,50 ha - 794,75 tấn giống

Năng suất ước đạt: 5,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Trần Văn Bé
Tổ giống xã Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Trường

 

 

3,10

17,05

30

OM 5451

XN

0,30

1,65

 

IR 50404

XN

2,80

15,40

 

2

Tổ giống xã Nhơn Hội

Xã Nhơn Hội

 

 

16,00

88,00

18

OM 5451

XN

4,00

22,00

 

IR 50404

XN

12,00

66,00

 

3

Lê Long Hồ
Tổ giống xã Vĩnh Lộc
DĐ: 0939.936.693

Xã Vĩnh lộc

 

 

4,00

22,00

9

OM 5451

XN

4,00

22,00

 

4

Dương Văn Phi
Tổ giống TT.An Phú
DĐ: 0856.699.937

TT An Phú

 

 

15,00

82,50

20

IR 50404

XN

15,00

82,50

 

5

Nguyễn Văn Muôn
Tổ giống xã Phú Hội

Xã Phú Hội

 

 

30,00

165,00

12

IR 50404

XN

30,00

165,00

 

6

Đỗ Hoàng Mây
Tổ giống xã Đa Phước

Xã Đa Phước

 

 

50,00

275,00

75

IR 50404

XN

50,00

275,00

 

7

Nguyễn Văn Chớn
Tổ giống xã  Khánh Bình

Xã Khánh Bình

 

 

9,50

52,25

5

IR 50404

XN

9,50

52,25

 

8

Tổ giống xã Vĩnh Hậu
Trần Văn Hoàng
DĐ: 0919.787.489

Xã Vĩnh Hậu

 

 

16,90

92,95

29

OM 5451

XN

0,40

2,20

 

Đài thơm 8

XN

0,90

4,95

 

IR 50404

XN

15,60

85,80

 

Tổng cộng :

 

 

144,50

794,75

198

 

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng