CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Hệ thống nhân giống lúa

Hệ thống giống lúa - An Phú

01:42 27/02/2019

Vụ Đông Xuân 2018-2019

An Phú: 12 tổ - 358 hộ - diện tích: 369,10 ha - 2.399,15 tấn giống

Năng suất ướt đạt: 6,50 tấn/ha

TT

Tổ, Đội nhân giống

Xã, Phường

Tên giống

Cấp giống

Diện tích (ha)

Khả năng cung cấp (tấn)

Số hộ

1

Huỳnh Công Bình
CLB xã Phú Hữu
DĐ: 0975.201.769

Xã Phú Hữu

 

 

33,80

219,70

31

Đài thơm 8

XN

33,80

219,70

 

2

Trần Văn Bé
Tổ giống xã Vĩnh Trường

Xã Vĩnh Trường

 

 

3,20

20,80

28

IR 50404

XN

3,20

20,80

 

3

Tổ giống xã Nhơn Hội

Xã Nhơn Hội

 

 

36,00

234,00

24

IR 50404

XN

36,00

234,00

 

4

Tổ giống xã Vĩnh Lộc
Lê Long Hồ
DĐ: 0939.936.693

Xã Vĩnh lộc

 

 

2,80

18,20

3

OM 5451

XN

2,00

13,00

 

AP 2010

XN

0,80

5,20

 

5

Dương Văn Phi
Tổ giống TT.An Phú
DĐ: 01256.699.937

TT An Phú

 

 

85,90

558,35

67

IR 50404

XN

85,90

558,35

 

6

Trần Văn Đẩm
Tổ giống ấp 2
DĐ: 0944.676.422

Xã Phước Hưng

 

 

90,30

586,95

88

IR 50404

XN

90,30

586,95

 

7

Nguyễn Văn Muôn

Xã Phú Hội

 

 

29,00

188,50

9

IR 50404

XN

29,00

188,50

 

8

Đỗ Hoàng Mây
Tổ giống xã Đa Phước

Xã Đa Phước

 

 

50,00

325,00

75

IR 50404

XN

30,00

195,00

 

Đài thơm 8

XN

20,00

130,00

 

9

Nguyễn Văn Chớn
Tổ giống xã  Khánh Bình

Xã Khánh Bình

 

 

9,10

59,15

5

IR 50404

XN

9,10

59,15

 

10

Tổ giống xã  Vĩnh Hội Đông

Xã Vĩnh Hội Đông

 

 

20,00

130,00

7

IR 50404

XN

20,00

130,00

 

11

Tổ giống xã  Quốc Thái

Xã Quốc Thái

 

 

2,50

16,25

2

IR 50404

XN

2,50

16,25

 

12

Tổ giống xã  Vĩnh Hậu
Trần Văn Hoàng
DĐ: 0919.787.489

Xã Vĩnh Hậu

 

 

6,50

42,25

19

IR 50404

XN

6,50

42,25

 

Tổng cộng :

 

 

369,10

2.399,15

358

Ghi chú:

XN: Cấp giống xác nhận ở mức độ cộng đồng