CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Công bố đường dây nóng

Công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về VTNN, ATTP, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

11:54 01/03/2024

Thực hiện Công văn số: 1015/UBND-KTN ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

Thực hiện Thông báo số 62/TB-VPUBND ngày 08/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Kết luận của Phó Chủ t ch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Hiện nay, tình hình vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y) biến động tăng giá đã tác động gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Bên cạnh vẫn còn xảy ra hành vi sử dụng phụ gia ngoài danh mục, chất cấm trong chế biến thực phẩm; sử dụng công cụ, xung điện… để khai thác thủy sản không đúng quy định pháp luật.

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra vật tư nông nghiệp (VTNN), an toàn thực phẩm (ATTP), khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo chuyển biến tích cực trong chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực nông nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, cập nhật thông tin, trao đổi và thống nhất với địa phương để thực hiện công bố đường dây nóng, cụ thể như sau:

I. Sở Nông nghiệp và PTNT, các Đơn vị trực thuộc:

- Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở, số điện thoại: 0919 116 522, Email: tthiep02@angiang.gov.vn.

 

1. Chi cục Trồng trọt và BVTV: Tiếp nhận thông tin về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

- Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng, số điện thoại 0918 626 796, Email: nvhien01@angiang.gov.vn

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tiếp nhận thông tin về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y

- Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng, số điện thoại 0913 775 436, Email: tthiep03@angiang.gov.vn

3. Chi cục Thủy sản: Tiếp nhận thông tin về thức ăn thủy sản, thuốc thú y – thủy sản

- Ông Trần Anh Dũng, Chi cục trưởng, số điện thoại 0913 709 607, Email: tadung@angiang.gov.vn

4. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tiếp nhận thông tin về sản xuất, chế biến, bảo quản kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ  sản phẩm nônglâm thủy sản.

- Ông Phạm Thành Quang, Chi cục trưởng, số điện thoại 0907 676 653, Email: ptquang@angiang.gov.vn

II. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

1.

Ông Phạm Văn Tiến

Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên

0903.306.433

pvtienlx@gmail.com

2.

Ông Nguyễn Hữu Hồng

Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc

0907.897.272

hongphuc 1968@gmail.com

3.

Võ Thị Loan

Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Tân Châu

0987.656.858

vtloan03 @angiang.gov.vn

4.

Ông Lê Minh Thắng

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thoại Sơn

0939.313.396

minhthangtsag@gmail.com

5.

Ông Lưu Minh Tuấn

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới

0918.065.253

lmtuan.lxag79@gmail.com

6.

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Tân

0913.265.352

ndkhoa@angiang.gov.vn

7.

Ông Huỳnh Văn Tính

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú

0918.692.939

hvtinh@angiang.gov.vn

8.

Ông Nguyễn Phạm Tuấn

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành

0918.823.414

nptuan@angiang.gov.vn

9.

Ông Trần Hiếu Thuận

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên

0388.227.799

tranthuantbag@yahoo.com.vn

10.

Ông Lý Văn Chính

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tri Tôn

0913.042.442

lvching24@gmail.com

11.

Ông Phùng Thế Vinh

Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Phú

0945.166.676

ptvinh@angiang.gov.vn

 

Đính kèm:

Công văn số: 1264/SNNPTNT-TTr, ngày 08/7/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về VTNN, ATTP, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản