CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Tăng cường quản lý hóa chất, kháng sinh dùng trong nuôi trồng thủy sản và trong sản xuất khô cá, mắm cá trên địa bàn tỉnh An Giang

02:15 12/04/2021

Trong những năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh, chế biến trong lĩnh vực thủy sản tiếp tục được duy trì ổn định; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc nuôi trồng thủy sản cũng như chế biến khô cá, mắm cá được các ngành, các cấp quan tâm, phối hợp thực hiện góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên, qua kết quả kiểm tra, giám sát vùng nuôi cho thấy vẫn còn tình trạng sử dụng các loại hóa chất, kháng sinh không theo hướng dẫn, quy định; sử dụng kháng sinh cấm dẫn đến tồn dư trong sản phẩm dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm từ khâu nuôi trồng, sơ chế, chế biến đối với sản phẩm cá khô và mắm cá; hạn chế tối đa tình trạng dư lượng kháng sinh vượt quá mức cho phép, sử dụng kháng sinh cấm, theo đó ngày 9/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang có Văn bản số 674/SNNPTNT-TTr đề nghị lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố chỉ đạo Phòng chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến nuôi trồng, chế biến thủy sản trên địa bàn; khuyến cáo người nuôi tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi, hạn chế tối đa việc sử dụng chất kháng sinh trong việc phòng, trị bệnh trên cá; các cơ sở sản xuất, chế biến khô và mắm cá tuân thủ mua bán nguyên liệu rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng chất bảo quản, kháng sinh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khô cá, mắm cá; chú trọng các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, cơ sở nuôi trồng thủy sản… thuộc phạm vi quản lý, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. Đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về n toàn thực phẩm; chỉ đạo UBND cấp xã trong việc tổ chức ký cam kết, kiểm tra việc thực hiện nội dung cam kết và xử lý vi phạm đối với cơ sở không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang yêu cầu Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho đội ngũ kỹ thuật viên, công chức phụ trách quản lý cấp huyện về công tác kiểm tra, đánh giá An toàn thực phẩm. Chủ trì, phối hợp thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thú y – thủy sản, chú trọng công tác kiểm tra đột xuất, lấy mẫu kiểm định chất lượng và thông tin kết quả để tuyên truyền, khuyến cáo ngư dân sử dụng trong nuôi trồng thủy sản.

Xuân Hiếu