CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

10:30 14/06/2022

Thực hiện Thông báo số 62/TB-VPUBND ngày 08/3/2022 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại Hội nghị Tổng kết hoạt động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm

Đính kèm Công văn số 1022/SNNPTNT-TTr ngày 09/6/2022

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

1

Bà Võ Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

0918 370 757

vttvan01@angiang.gov.vn

2

Ông Trần Thanh Hiệp

Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT

0919 116 522

tthiep02@angiang.gov.vn

3

Ông Phạm Thành Quang - Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản

0907 676 653

 

ptquang@angiang.gov.vn

 

4

Ông Nguyễn Văn Hiền - Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

0918 626 796

nvhien01@angiang.gov.vn

5

Ông Trần Tiến Hiệp - Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0913 775 436
 

tthiep03@angiang.gov.vn

6

Ông Trần Anh Dũng - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản

0913 709 607

 

tadung@angiang.gov.vn

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản An Giang