CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Vệ sinh an toàn thực phẩm

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về an toàn thực phẩm

09:27 14/05/2020

Trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP)  luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; của chính quyền các cấp, nhất là chính quyền cấp cơ sở, trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh, doanh thực phẩm có những chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các quy định pháp luật ATTP từng bước tạo dựng hình ảnh, niềm tin cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, nguy cơ gây mất ATTP vẫn có thể xảy ra, một khi chủ cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm vì chạy theo lợi nhuận sử dụng hóa chất, phụ gia cấm sử dụng trong sản xuất, chế biến thực phẩm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó, để kịp thời ngăn chặn thực phẩm bẩn không đạt chất lượng, cần tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Ngày 08/5/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đến Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố để niêm yết công khai tạo thuận lợi cho công dân tham gia tố giác các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.

Danh sách thông tin đường dây nóng của các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang:

STT

THÀNH VIÊN

ĐIỆN THOẠI

E-MAIL

1

Ông Trần Thanh Hiệp – Chánh Thanh tra Sở

0919 116 522

tthiep02@angiang.gov.vn

2

Ông Phạm Thành Quang – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

 

0907 676 653

ptquang@angiang.gov.vn

3

Ông Nguyễn Văn Hiền – Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

0918 626 796

nvhien01@angiang.gov.vn

4

Ông Trần Tiến Hiệp – Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

0913 775 436
02963 854 697

ccty@angiang.gov.vn

5

Ông Trần Phùng Hoàng Tuấn – Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản

0918 499 962

tphtuan@angiang.gov.vn

 

Xuân Hiếu