CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Thông tin tổng hợp

Tham gia Cuộc thi “có một không hai” về sản xuất lúa bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

09:15 20/06/2024

Các Doanh nghiệp quan tâm và mong muốn được đăng ký tham gia Dự án vui lòng quét mã QR dưới đây để truy cập trang thông tin

 

Tiêu đề: Cơ hội vàng cho các Doanh nghiệp trong Chuỗi giá trị lúa gạo khi tham gia Cuộc thi “có một không hai” về sản xuất lúa bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long

THƯ MỜI NỘP ĐỀ XUẤT THAM GIA DỰ ÁN

“CHUYỂN ĐỔI CHUỖI GIÁ TRỊ LÚA GẠO ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG – TRVC”

Được sự tài trợ của Bộ Ngoại Giao và Thương Mại Australia (DFAT), Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV hợp tác với các đối tác Chính phủ cấp Trung ương và địa phương cùng thực hiện Dự án “Chuyển đổi Chuỗi Giá trị Lúa gạo ng phó với Biến đổi Khí hậu và Phát triển Bền vững ở Đồng bằng sông Cửu Long” (TRVC) trên địa bàn ba tỉnh có diện tích sản xuất Lúa lớn nhất Đồng bằng sông Cửu Long là An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang trong giai đoạn từ năm 2023 – 2027.

Sử dụng cơ chế trao giải thưởng dựa trên kết quả, Dự án TRVC khuyến khích và thu hút sự tham gia của các Doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trong Chuỗi giá trị lúa gạo để đẩy mạnh việc mở rộng ứng dụng các công nghệ sản xuất lúa tiến bộ trên quy mô lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho các nông hộ nhỏ và toàn thể tác nhân trong chuỗi, nâng cao chất lượng lúa gạo và các giá trị xã hội bao trùm, đồng thời đạt được mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường.

Tổ chức SNV khuyến khích các đơn vị nộp hồ sơ và tham gia dự án để có cơ hội giành các giải thưởng tiền mặt và phi tiền mặt hấp dẫn, đồng thời được công nhận là Doanh nghiệp đi tiên phong, sản phẩm hoặc công nghệ dự thi của Doanh nghiệp được kiểm định và chứng nhận giảm phát thải khí nhà kính của Đơn vị kiểm định Quốc tế; các giá trị về thương hiệu của Doanh nghiệp, dòng sản phẩm Lúa gạo được sản xuất với trách nhiệm với Môi trường cũng như việc thực hiện giảm khí nhà kính của Doanh nghiệp theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Thủ tướng Chính Phủ; đặt nền móng vững vàng cho Doanh nghiệp sẵn sàng tham gia vào thị trường trao đổi tín chỉ các-bon theo lộ trình tới năm 2027 của Việt Nam. 

Dự án TRVC đã đăng tải Thư mời nộp đề xuất tham gia Dự án trên các phương tiện truyền thông và mở đăng ký cho các Doanh nghiệp quan tâm Đợt 1 (từ ngày 22/08/2023 – 30/09/2023) và Đợt 2 (từ ngày 01/11/2023 – 10/12/2023). Nhận thấy còn rất nhiều Doanh nghiệp muốn tham gia nhưng chưa tiếp cận được thông tin Dự án kịp thời, Cơ quan quản lý Dự án TRVC tiếp tục đăng tải Thư mời nộp đề xuất tham gia và mở đăng ký cho các Doanh nghiệp tiềm năng với hạn đăng ký kéo dài đến khi Dự án tuyển đủ 20 đơn vị dự thi. Tham gia Dự án là cơ hội để Doanh nghiệp kết nối mạng lưới hợp tác mạnh mẽ với nông dân và các đối tác trong chuỗi giá trị lúa gạo.

Dự án TRVC khuyến khích các Doanh nghiệp quan tâm, nhưng lỡ mất cơ hội đăng ký Đợt 1 và Đợt 2, nhanh chóng tải về và hoàn thiện Hồ sơ đăng ký tham gia để có cơ hội được các giải thưởng Tiền mặt và phi Tiền mặt hấp dẫn.

Các Doanh nghiệp quan tâm và mong muốn được đăng ký tham gia Dự án vui lòng quét mã QR dưới đây để truy cập trang thông tin chính thức của Dự án TRVC; hoặc bấm vào đường link (bản Tiếng Việt hoặc bản Tiếng Anh). Toàn bộ nội dung: (1) Thư mời nộp đề xuất, (2) cơ chế trao giải thưởng, (3) quy chế cuộc thi, (4) cách thức và mẫu hồ sơ sẵn có trên trang thông tin của Dự án.

(Quét mã QR để truy cập trang thông tin của Dự án)

* 2 đường link::

- Bản tiếng Việt: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1ES0rRSjZ6AzNlybdnQILZJciM39VHGfI   

- Bản tiếng Anh: https://drive.google.com/uc?export=download&id=1q-rCoIDAYDYZdOYX_zyFHCjwXF6vql-c

Trong trường hợp quý Doanh nghiệp gặp khó khăn tìm hoặc tiếp cận 4 nội dung trên, vui lòng gửi email tới Dự án theo địa chỉ này TRVC@snv.org để Dự án có thể hỗ trợ kịp thời.

 

Nguyễn Văn Hải
(nguồn: Dự án TRVC)