CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Phú Tân quan tâm hỗ trợ các Hợp tác xã phát triển bền vững

07:15 28/12/2023

Năm 2023, toàn huyện Phú Tân có 21 đơn vị kinh tế tập thể hoạt động theo Luật hợp tác xã 2012, gồm: 20 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, 01 Hợp tác xã lĩnh vực chăn nuôi dê và 146 Tổ hợp tác. Thời gian qua, huyện đã tích cực triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, như: hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp Chợ Vàm và Phú Thạnh tham gia hệ thống “theo dõi và phản hồi thông tin chính sách Hợp tác xã nông nghiệp”, đầu tư hạ tầng thủy lợi phục vụ cho chuyển đổi và ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ Hợp tác xã Phú Thạnh thực hiện hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với sản phẩm Nếp Phú Tân và các sản phẩm tiềm năng (cà na xí muội, xã Hiệp Xương; bánh ngũ cốc, thị trấn Phú Mỹ; bưởi và dưa lưới xã Bình Thạnh Đông). Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ Hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số: phần mềm nhật ký sản xuất FACEFARM, kế toán Hợp tác xã WACA…hỗ trợ đào tạo và gửi hồ sơ 05 Hợp tác xã hưởng chính sách nhân sự trẻ về làm việc tại HTX giai đoạn 2023 -2025…

Có thể nói, Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển mô hình Hợp tác xã đã tác động tích cực đến nhiều mặt; bước đầu đã thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên, hộ nông dân về vai trò Hợp tác xã trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Quản lý nhà nước các cấp tiếp tục có sự chuyển biến rõ nét...

Năm 2024, Phú Tân sẽ tiếp tục củng cố, phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng, trong đó ưu tiên xây dựng các mô hình gắn với chuỗi giá trị; tăng cường liên kết hợp tác với các thành phần kinh tế khác; khuyến khích phát triển mới các tổ chức kinh tế tập thể đa dạng về quy mô và lĩnh vực hoạt động; hỗ trợ phát triển các mô hình Hợp tác xã hoạt động có hiệu quả...

Kiều Trinh – Cao Thắng (Đài TT Phú Tân)