CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Hội nghị toàn quốc hệ thống văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024

09:00 26/04/2024

Sáng ngày 25/4/2024 tại Hà Nội, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQGXDNTM) Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc Hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2024. Hội nghị có ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 và ông Ngô Trường Sơn - Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đến dự và đồng chủ trì Hội nghị. Ngoài ra, có gần 400 đại biểu đại diện các Bộ, ngành Trung ương và 63 tỉnh, thành thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tham dự.

Về kết quả thực hiện Chương trình MTQGXDNTM cả nước, đến nay đã có 78% số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 1.860 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 340 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu; 283 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngoài ra 15 tỉnh có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với tỉnh An Giang, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, bao gồm: Thành phố Châu Đốc (năm 2017), thành phố Long Xuyên (năm 2018) và huyện Thoại Sơn (năm 2018); có 76/110 xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới"; có 34 xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới nâng cao"; có 02 xã đạt chuẩn "Xã nông thôn mới kiểu mẫu" và 14 ấp đạt chuẩn nông thôn mới.

Trọng Nghĩa