CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

An Giang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đến hết ngày 15/8/2021

10:25 01/08/2021

Ngày 30/7/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,Nguyễn Thanh Bình đã ký Công văn số: 797/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian đến hết ngày 15/8/2021. 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và trong tỉnh diễn biến rất phức tạp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo:

Tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Công văn số 714/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh thêm 14 ngày, đến hết ngày 15/8/2021. Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và kết quả phòng, chống dịch của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện giãn cách xã hội cho phù hợp.

Tất cả người dân trên địa bàn tỉnh không được phép ra đường (lưu thông trên bộ và trên sông) từ 18 giờ cho đến 05 giờ sáng hôm sau, trừ trường hợp thật cần thiết như: cấp cứu, công vụ, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch hoặc thực hiện nhiệm vụ cấp bách theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại cơ quan dưới 50%, người ở nhà phải làm việc trực tuyến và không tự ý ra ngoài khi không thật sự cần thiết; không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ…).

Trong thời gian thực hiện giãn cách, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 được quy định tại Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 713/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đặc biệt là thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khóm ấp cách ly với khóm ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Đồng thời, có kế hoạch chăm lo công tác an sinh xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhất là khẩn trương triển khai các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐT-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành các quy định trong công tác phòng, chống dịch theo tinh thần Công văn số 705/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong điều kiện phòng chống dịch cấp bách do chủng vi-rút mới Delta diễn biến nhanh, mạnh, khó lường, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh “vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng” chấp hành và thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định tại Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021, Công văn số 713/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; quyết tâm kiểm soát tốt, ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Nguồn: Công văn số 797/UBND-KGVX, ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tiếp tục thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên phạm vi toàn tỉnh