CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm và kết quả xúc tiến thương mại

08:00 03/08/2020

Thực hiện Công văn số 02/CTHTr- .ĐBSCL ngày 10/6/2020 của Văn phòng Đại diện Đồng bằng sông Cửu Long (Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam) về việc “Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trên http://www.farm360.vn” và kết quả xúc tiến thương mại http://www. fashop.com”.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giangđề nghị các đơn vị triển khai phổ biến kịp thời đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Trang trại trên địa bàn phối hợp thực hiện tích cực Chương trình thưởng hỗ trợ kết nối.

Xem Văn bản chi tiết

Công văn số 02/CTHTr- .ĐBSCL, ngày 10/6/2020 của Văn phòng Đại diện Đồng bằng sông Cửu Long (Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam)

 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản An Giang