CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Cẩm nang hướng dẫn ATTP cho cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm

08:00 25/07/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công điện số 635 từ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc thông báo về khuyến cáo tuân thủ các yêu cầu tại Cẩm nang “Dịch bệnh Covid và An toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm”, thông tin cụ thể như sau:

Ngày 07/4/2020, Tổ chức Nông Lương Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới đã phát hành cuốn Cẩm nang: “Dịch bệnh Covid và An toàn thực phẩm: Cẩm nang dành cho doanh nghiệp thực phẩm”. Trung Quốc đã cho biên dịch tài liệu này sang tiếng Trung và phổ biến cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tự giác tuân thủ theo các quy định Cẩm nang này để tổ chức sản xuất, phòng chống hiệu quả việc nhiễm virus trong quá trình sản xuất. Phía Trung Quốc mong rằng các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc cũng sẽ tự giác tuân thủ theo các quy định tại Cẩm nang này để xây dựng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm một cách hiệu quả nhằm đảm bảo các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc không bị nhiễm virus Covid 19.

Bên cạnh đó, Cục An toàn Thực phẩm Xuất nhập khẩu Trung Quốc đề nghị phía Việt Nam, nếu phát hiện các doanh nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bị nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid 19, hoặc phát hiện sản phẩm thực phẩm tiềm ẩn rủi ro bị nhiễm virus Covid 19 thì chủ động áp dụng các biện pháp tạm dừng xuất khẩu sang Trung Quốc đối với các doanh nghiệp này. Đồng thời, thông báo cho phía Trung Quốc về tình hình lây nhiễm Covid 19 tại nội bộ các doanh nghiệp bị phát hiện, cũng như thông tin về các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu sang Trung Quốc. Sau khi việc kiểm soát dịch bệnh tại doanh nghiệp bị phát hiện được đảm bảo sẽ khôi phục hoạt động xuất khẩu sang Trung Quốc.

Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đề nghị::

1. Phổ biến kịp thời về cuốn Cẩm nang này, đồng thời khuyến cáo tới các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tự giác tuân thủ theo các quy định tại Cẩm nang trong tổ chức sản xuất, chế biến thực phẩm xuất khẩu tại doanh nghiệp.

2. Thông tin chi tiết bản dịch tại: https://vfa.gov.vn/tin-tuc/cam-nang-huongdan-an-toan-thuc-pham-cho-co-so-san-xuat-thuc-pham-va-cac-co-quan-quan-lytrong-thoi-ky-covid-19.html.

Xem các tài liệu hướng dẫn:

1. Hướng dẫn cho các CSSX kinh doanh thực phẩm

2. Hướng dẫn đối với cơ quan quản lý

3. An toàn thực phẩm trong thời kỳ Covid 19