CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

An Giang: Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2020-2025

08:00 03/07/2020

Trong 2 ngày (ngày 25-26/6/2020), Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thái Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang cùng 150 đảng viên đến tham dự. Tại phiên họp trù bị (ngày 25/6) Đại hội đã thông qua các báo cáo chính trị cũng như bầu các đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Phiên họp chính thức, Đại hội đã bầu Ban chấp hành 14/15 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) và đồng chí Nguyễn Sĩ Lâm tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Theo báo cáo chính trị trình tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thực hiện trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh,… nhưng toàn ngành đã phát huy và vượt qua những khó khăn đạt được những chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra cụ thể: Đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động về phát triển nông nghiệp, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp với phương châm lấy thị trường làm mục tiêu định hướng cho sản xuất, nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh hàng hóa nông, thủy sản. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp được đẩy mạnh, giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, rau màu, cây ăn trái, gắn với ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giá trị sản xuất nông nghiệp không ngừng nâng lên.

Đáng chú ý việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghê cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã hoàn thành 8 quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ thí điểm cho một số sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt và hỗ trợ chứng nhận áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh An Giang. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai theo hướng thực chất, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đã cử 71công chức, viên đào tạo sau đại học, 33 đảng viên tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị và cao cấp chính trị và đã kết nạp mới 74 đảng viên…

Phát huy thành tích đạt được, nhiệm kỳ tới Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đề ra mục tiêu quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp bình quân 2,8%/năm; thu nhập bình quân đầu người nông thôn đến năm 2025 đạt 68 triệu đồng/người/năm; sồ xã đạt chuất nông thôn mới tăng thêm ít nhất 28 xã; diện tích sử dụng giống lúa xác nhận đạt trên 80%; tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 95%...

Đại hội đã thông qua nhiều báo cáo tham luận nêu gương điển hình như: Tổ chức đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Giải pháp và kế hoạch để đạt tăng trưởng trong thời gian qua và định hướng giai đoạn 2020-2025 ngành chăn nuôi, trồng trọt và thủy sản; Công tác đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi đảm bảo sản xuất; Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp gắn với tổ chức sản xuất trong thời gian tới.

 Những thành tựu đạt được của ngành cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT góp phần quan trọng thực hiện Nghị quyết Đảng bộ Khối. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Thái Minh Hiển biểu dương những kết quả cũng như các chỉ tiêu mà ngành nông nghiệp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu Đảng bộ Sở nông nghiệp và PTNT trong nhiệm kỳ tới tiếp tục phát huy vai trò hơn nữa trong lãnh đạo để thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết đề ra. Đồng thời bám sát sự chỉ đạo điều hành của Đảng bộ cấp trên, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đột phá kinh tế Nông nghiệp. Bên cạnh đó, đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ Sở và giữ vững nguyên tắc phê bình và phê bình phát huy dân chủ. Tăng cường việc nêu gương, quan tâm phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên mới, đặc biệt coi trọng chất lượng đảng viên và công tác quy hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ đảng viên phải được thực hiện bày bản và đúng quy trình. 

 

 

Trang Nghiêm