CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trương Văn Toàn về việc xem xét bổ sung việc hướng dẫn và cho phép nông dân trong việc thu hoạch lúa

09:15 16/12/2021

Kính gửi: ông Trương Văn Toàn

Ngày 17/7/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang nhận được nội dung phản ánh kiến nghị của ông Trương Văn Toàn trên hệ thống phản ánh kiến nghị thủ tục hành chính Cổng dịch vụ công Quốc gia, nội dung như sau: “Kiến nghị Ban lãnh đạo tỉnh xem xét bổ sung việc hướng dẫn và cho phép nông dân trong việc thu hoạch lúa. Vì hiện tại thời điểm hiện nay tại huyện Tịnh Biên và một số khu vực khác bà con nông dân đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch lúa. Nếu như theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng và văn bản 705 của UBND tỉnh thì chưa nói đến vấn đề này. Nhằm giúp cho người dân vừa chống dịch và sản xuất hiệu quả, tôi kính mong Ban lãnh đạo tỉnh xem xét và có hướng dẫn cụ thể để giúp các địa phương và người dân thực hiện tốt hơn”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang phúc đáp phản ánh kiến nghị như sau:

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh kiến nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên liên hệ ngay ông Toàn. Qua đó, đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để ông Toàn cũng như bà con nông dân xung quanh thu hoạch, tiêu thụ lúa Hè Thu được thuận lợi. Trong quá trình thu hoạch, tiêu thụ lúa vụ Hè Thu sắp tới, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc xin ông vui lòng liên hệ với cán bộ địa phương huyện Tịnh Biên (đính kèm Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Tịnh Biên về phê duyệt Kế hoạch số 19/KH-PNN của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyên Tịnh Biên phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có danh sách, số điện thoại cán bộ hỗ trợ kèm theo) hoặc liên hệ ông Võ Thành Minh - Phó Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT, số điện thoại: 0913.434068 để được hỗ trợ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin đến ông Trương Văn Toàn để rõ.

 

Xem văn bản có liên quan:

- Công văn số: 1606/SNNPTNT-VP, ngày 22/7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị của ông Trương Văn Toàn

- Quyết định số: 2934/QĐ-UBND, ngày 14/7/2021 của UBND huyện Tịnh Biên về việc phê duyệt Kế hoạch phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Kế hoạch số 19/KH-PNN, ngày 11/7/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên về việc phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 - Danh sách Phân công lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Kèm theo Kế hoạch số 19/KH-PNN, ngày 11/7/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tịnh Biên)