CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

10:30 17/12/2021

Ngày 30/06/2020, Tổng cục Thủy sản đã có văn bản số 1232/TCTS-NTTS ngày 30/06/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủy sản. Để đảm bảo hoạt động cập nhật thông tin sản phẩm và báo cáo theo quy định, Tổng cục Thuỷ sản đề nghị tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản thực hiện đầy đủ các nội dung theo văn bản số 1232/TCTS-NTTS. (Văn bản văn bản số 1232/TCTS-NTTS được đăng tải trên địa chỉ http://csdl.tongcucthuysan.gov.vn/)

Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, nếu tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản không thực hiện báo cáo thì được hiểu là trong năm 2021 không thực hiện sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản đã cung cấp thông tin sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Tổng cục Thủy sản thông báo tổ chức, các nhân biết để thực hiện.

 

Xem chi tiết Văn bản:

- Công văn số: 2216 /TCTS-NTTS, ngày 15/12/2021 của , Tổng cục cục Thủy sản về việc báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

- Công văn số: 1232/TCTS-NTTS, ngày 30/06/2020 của Tổng cục Thủy sản về việc triển khai phần mềm cơ sở dữ liệu giống, thức ăn và sản phẩm xử lý môi trường thủy sản.