CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020 tại An Giang

09:00 23/04/2020

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Sách Việt Nam và Kế hoạch số 261/KH-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên toàn quốc,

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xem thông tin chi tiết:

Kế hoạch số: 201/KH-UBND, ngày  20/4/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 năm 2020