CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020

08:45 25/03/2020

Căn cứ Công văn số 1219/BCT-TKNL ngày 24/02/2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 sẽ được diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 28/3/2020. Mọi người có thể tham gia sự kiện này bằng những hành động đơn giản như: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tối thiểu trong 60 phút vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 trước tình hình Dịch viêm phổi cấp COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

1. Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh:

- Phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành và đoàn thể được biết để vận động người thân và gia đình cùng tham gia hưởng ứng.

- Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị tổ chức đưa thông tin về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, từ nay cho đến hết sự kiện diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình LED tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình được biết để vận động người thân và gia đình cùng tham gia hưởng ứng.

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình LED tại cơ quan, đơn vị, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, vận động các tổ chức, đơn vị và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất.

3. Đài PT-TH An Giang, Báo An Giang:

Lồng ghép, đưa tin về sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 vào các chuyên mục phát sóng, các bản tin phù hợp… trong khoảng thời gian từ nay cho đến hết thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.

4. Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang:

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình LED tại đơn vị, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người.

 (Ghi chú: Các thông tin, tài liệu tuyên truyền và các mẫu banner, logo về Chiến dịch Giờ Trái đất, các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo tại website: www.vietnam.panda.org/earth_hour hoặc www.tietkiemnangluong.com.vn)

Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương.

Để Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 được tổ chức thành công, thiết thực, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hưởng ứng thực hiện các nội dung nêu trên.

Nguồn:

- Công văn số: 276/UBND-KTN, ngày 20/3/2020 của UNND tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020

- Công văn số: 1219/BCT-TKNL, ngày 24/02/2020 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020

- Công văn số: 355/SCT-QLNL, ngày 16/3/2020 của Sở Công Thương An Giang về việc tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020