CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang tập huấn nghiệp vụ kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính.

01:55 22/12/2020

Ngày 21/12/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính. Tham dự lớp tập huấn có hơn 50 lượt công chức, viên chức ngành nông nghiệp tham gia. Thông qua lớp tập huấn đã giúp công chức, viên chức ngành nông nghiệp nắm bắt được thêm về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, công tác cải cách hành chính, từ đó cải thiện, nâng cao chất lượng công tác của ngành.

Đoàn Thanh Đức