CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

An Giang quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021

04:30 18/02/2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Lê Văn Phước vừa ký Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021.

Theo đó, Quy định giá lúa để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2021 là 4.500 đồng/kg.

Theo Quyết định này, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thông tin đại chúng và các ngành có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này đến nhân dân và các đối tượng nộp thuế để biết và chấp hành tốt.

Xuân Hiếu