CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông tin về chính sách an toàn Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng Đồng bằng sông Cửu Long tỉnh An Giang - Dự án ICRSL

04:30 05/11/2020

Ngày 31/10/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 4341/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Ngân hàng Thế giới đã có ý kiến không phản đối cho các tài liệu chính sách an toàn của Tiếu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang thông tin chi tiết về các nội dung có liên quan: (Bấm vào đường link tải về)

1. Kế hoạch hành động tái định cư - Tỉnh An Giang

2. Resettlement action plan – An Giang province

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA)

4. Dự án chống chịu khí hậu tích hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL) - Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số

5. Mekong delta integrated climate resilience and sustainable livelihoods project - Ethnic minority development plan