CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông tin tài liệu chính sách an toàn của Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long - Dự án ICRSL

09:00 28/11/2020

Ngày 31/10/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số: 4341/QĐ-BNN-XD về việc phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số và Ngân hàng Thế giới đã có ý kiến không phản đối cho các tài liệu chính sách an toàn của Tiểu dự án Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển vùng đồng bằng sông Cửu Long (TDA1) thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (ICRSL).

Theo yêu cầu của Nhà tài trợ về công khai thông tin các tài liệu chính sách an toàn tại các địa phương thuộc vùng dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang thông tin chi tiết về các nội dung có liên quan: (Bấm vào đường link tải về)

1. Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số - Dự án chống chịu khí hậu tích hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án 1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long

 

2. Ethnic minority development plan - Mekong delta in integrated climate resilience and sustainable livelihoods project - Subproject 1: Addressinh coastal and riverbank erosion in Mekong delta.

 

3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội - Dự án chống chịu khí hậu tích hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án 1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

 

4. Kế hoạch hành động tái định cư - Dự án chống chịu khí hậu tích hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án 1: Xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển Đồng bằng sông Cửu Long.

 

5. Resettlement action plan - Mekong delta in integrated climate resilience and sustainable livelihoods project - Subproject 1: Addressinh coastal and riverbank erosion in Mekong delta.