CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Cách kiểm tra phiên bản Windows 10

09:35 04/08/2021

Hệ điều hành Windows 10 được xem như là một hệ điều hành khá phổ biến, được nhiều người sử dụng hiện nay. Window 10 có rất nhiều phiên bản.Phiên bản mới nhất là Version 1909.

Sau đây xin giới thiệu đến người sử dụng vi tính, cách phổ biến và đơn giản nhất để xem phiên bản Windows 10 đang được cài đặt Máy tính & Laptop.

1. Sử dụng Settings

Mở Settings /System/ About. 

Một trang mới hiện ra, tại mục Windows specifications, sẽ có các thông tin về phiên bản, số phiên bản, thời gian cài đặt, thông số hệ điều hành... Điều chúng ta quan tâm ở đây, chính là số phiên bản (cái cần xem)

2. Dùng lệnh winver: Có 3 cách vào lệnh này:

- Tại ô tìm kiếm trên Windows 10, nhập winver

- Lệnh Run (Windows + R, nhập winver

- Vào cmd, nhập winver

Khi đó, một cửa sổ nhỏ mở ra, cho phép bạn xem các thông tin

 

3. Sử dụng System information

Tại ô tìm kiếm trên Windows 10, nhập System information. Một cửa sổ hiện ra, bấm vào System information.

Bảng System Summary hiện ra, nhìn trang bên phải, xem thông tin chi tiết

 

 

 

Quang Hiển tổng hợp