CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Công văn số: 1915/BNN-QLCL, ngày 29/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT

05:30 30/03/2023

Trong quá trình triển khai Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có hiệu lực từ ngày 15/2/2023), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) đã nhận được văn bản của một số địa phương (Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Thuận, Ninh Thuận, Quảng Trị, Kon Tum, Cần Thơ) đề nghị hướng dẫn thực hiện một số nội dung quy định trong Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Xem chi tiết Văn bản:

Công văn số: 1915/BNN-QLCL, ngày 29/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT