CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

11:45 14/01/2023

Hội đồng Xét tuyển Viên chức - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

 

Xem chi tiết:

Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022

 

Hội đồng Xét tuyển Viên chức - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang