CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán sắp đến

11:12 30/12/2021

Căn cứ công văn số 1456/UBND-KGVX ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp đến;

Sở Thông tin và Truyền thông An Giang đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập Cổng (Trang) thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu Thành, Thoại Sơn, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp đến để người dân nâng cao ý thức về sự nguy hiểm của dịch bệnh, không được chủ quan dù đã tiêm đủ liều vắc xin cơ bản hoặc liều bổ sung, nhắc lại; tự giác, tự nguyện, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng; không tập trung đông người, tụ tập tổ chức tiệc tùng vào dịp cuối năm, trong đó yêu cầu đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên.

 

Xem chi tiết văn bản:

Công văn số: 1532/STTTT–KHTC, ngày 27/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông An Giang về việc tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán sắp đến.

Công văn số: 1456/UBND-KGVX, ngày 23/12/2021 của  UBND tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán sắp đến.