CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023

11:30 04/01/2023

Năm 2022 kinh tế - xã hội tỉnh An Giang diễn ra trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội vẫn còn bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 kéo dài trong năm 2020 và 2021. Bên cạnh đó, xung đột chính trị sâu sắc ở Châu Âu tác động không nhỏ đến tình hình kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Giá cả xăng dầu, chi phí sản xuất, sinh hoạt, vận tải tăng cao ảnh hưởng đáng kể đến đời sống của người dân, nhất là người nghèo, người có thu nhập thấp. Trong bối cảnh đó, dưới sự tập trung chỉ đạo của Tỉnh ủy, toàn hệ thống chính trị tỉnh An Giang đã vào cuộc mạnh mẽ, tập trung thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của tỉnh An Giang đã có nhiều khởi sắc, tạo nên khí thế mới, động lực mới trong tăng trưởng và phát triển.

Năm 2023 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề, cũng là năm giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và năm có nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh; dự báo tình hình trong nước và của tỉnh có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch bệnh COVID-19 tiểm ẩn nguy cơ quay trở lại với những biến chủng mới....

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thúc đẩy phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực vào cuối năm và dịp Tết Nguyên Đán theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó ngày 4/1/2023 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 với tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt, hội nghị, Tết trồng cây... an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thông văn hóa của dân tộc và phong tục tập quán.

Các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo vệ sinh công sở, chỉnh trang đô thị, đường phố, chợ và các khu vực công cộng; phối hợp với các đoàn thể địa phương vận động Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái; tổ chức thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng COVID-19…, bảo đảm mỗi người, mỗi gia đình đều vui Xuân, đón Tết trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của UBND tỉnh ngay từ những ngày đầu năm.

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, phải nhanh chóng đưa các hoạt động sản xuất - kinh doanh, công việc trở lại bình thường; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra.

Nguồn: Chỉ thị số 01 /CT-UBND ngày 4/1/2023

Xuân Hiếu