CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Danh sách các Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông Lâm Thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm - Cập nhật tháng 06/2022

11:00 29/06/2022

Danh sách các Cơ sở sản xuất, kinh doanh Nông Lâm Thủy sản đủ điều kiện An toàn thực phẩm  (Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)    - Cập nhật đến tháng 06/2022 - Xem chi tiết

Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản An Giang