CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Thông tin tổng hợp

Tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

09:30 21/08/2020

Thực hiện Công văn 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng dự thảo Quyết định quy định quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang (kèm theo).

Để bảo đảm trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Quyết định.

Đề nghị Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến cho dự thảo Quyết định. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 04/9/2020. Nếu sau thời gian nêu trên Quý cơ quan không có ý kiến góp ý, xem như đã thống nhất với dự thảo Quyết định.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

-Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, thông qua Chi cục Thủy sản An Giang để tổng hợp.

Địa chỉ số 1053 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: 02963.840701.

Gửi file mềm về địa chỉ email: ccts@angiang.gov.vn

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan, tổ chức để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tổng hợp, hoàn chỉnh văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem văn bản có liên quan:

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang