CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

2

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nông nghiệp An Giang

1

Ông Nguyễn Sĩ Lâm (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.979.245

Email: nslam@angiang.gov.vn

2

Ông Lê Hoàng Tâm (Phó Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0919.199.392

Email: lhtam@angiang.gov.vn

Nông nghiệp trong tỉnh

Chợ Mới: Tình hình dịch hại trên lúa Hè Thu năm 2024

03:30 09/07/2024

Vụ Hè Thu năm 2024, tổng diện tích xuống giống của huyện là 11.848 ha. Hiện tại, lúa đang trong giai đoạn làm đòng 3.430 ha, trổ 3.889 ha, ngậm sữa 2.050 ha và đã thu hoạch được 898 ha.

Trong 06 tháng đầu năm thời tiết nắng nóng, ít mưa nên tình hình nhiễm sâu bệnh trên vụ lúa Hè Thu khá nhiều chiếm 11,65% trên tổng diện tích gieo trồng. Trong đó, diện tích nhiễm rầy phấn trắng 265 ha. Nguyên nhân do tập quán sạ dày và thời tiết ít mưa nên đối tượng rầy phấn trắng gây hại nhiều hơn so với cùng kỳ. Ngoài ra, nông dân phun thuốc chưa đúng cách và với tâm lý phun thuốc triệt để, nhiều lần dễ dẫn đến kháng thuốc và bộc phát rầy nhiều hơn.

Rầy phấn trắng trên lúa

Rầy phấn trắng trên lúa

Để tuyên truyền cho nông dân nắm tình hình và cách quản lý địch hại, Trạm đã tổ chức 15 buổi hội thảo, có 450 nông dân tham dự. Bên cạnh đó, Trạm cũng đã phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện ban hành các dự báo, thông báo sâu bệnh, tình hình sinh vật gây hại trên lúa vụ Hè Thu năm 2024 và thông tin trên đài Phát thanh tại địa phương.

            Để quản lý dịch hại đến cuối vụ Hè Thu, đặc biệt là quản lý rầy phấn trắng cán bộ kỹ thuật cùng Khuyến nông nông viên bám sát địa bàn, thăm đồng thường xuyên để kiểm tra và phát hiện bệnh kịp thời. Đồng thời, ngành chức năng thực hiện công tác dự tính, dự báo, soạn thông báo sâu bệnh gửi địa phương, để thông tin cho nông dân kịp thời. Bên cạnh đó, lồng ghép các thông tin quản lý dịch hại vào các buổi hội thảo nhằm khuyến cáo nông dân thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng, đảm bảo thời gian cách ly. Chủ động kiểm tra sâu bệnh, đối với rầy phấn trắng thường xuất hiện khi thời tiết nắng nóng, khô hạn kéo dài, lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – làm đòng. Chú ý phun thuốc trừ rầy phấn trắng vào lúc sáng sớm khi lá còn ướt, thành trùng ít di chuyển sẽ có hiệu quả cao nhất./.

Kim Ngân