CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Châu Phú: Triển khai mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng”

06:00 21/09/2023

Được sự hỗ trợ kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm khuyến nông huyện Châu Phú đã xây dựng và triển khai mô hình “Sản xuất giống ốc bươu đồng” với quy mô 150 kg ốc giống bố mẹ, thả trong 50m2 giai lưới tại hộ ông Nguyễn Phú Tân ở ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú.

Qua thời gian 4 tháng thực hiện, ngày 20/9/2023, Trạm Khuyến nông Châu Phú đã tổ chức hội thảo đánh giá mô hình. Tham dự hội thảo có hơn 30 đại biểu đến từ Trung tâm Khuyến nông An Giang, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Châu Phú, Tổ Thủy sản huyện, Hội nông dân huyện và nông dân có kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi thủy sản.

Mô hình được thực hiện từ kỹ thuật nuôi vỗ ốc bố mẹ thành thục đến bố trí ốc sinh sản, thu trứng, ấp trứng và ương ốc giống. Trong quá trình sản xuất giống ốc bươu đồng cho thấy ốc sinh sản tốt và tỷ lệ sống ốc giống cao. Sau 4 tháng nuôi khối lượng trứng thu được 48 kg, tỷ lệ sống ốc bố mẹ 74%, tỷ lệ sống ốc giống 81%. Giá bán ốc giống là 200 đồng/con, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được 16.450.000 đồng, qua đó cho thấy mô hình đều đạt yêu cầu đề ra.

Đánh giá tại hội thảo, đa số đại biểu cho rằng mô hình sản xuất giống ốc bươu đồng phù hợp với điều kiện nuôi ở địa phương, tận dụng những mương, vườn có sẵn và những hộ ít đất sản xuất. Nguồn thức ăn cho đối tượng nuôi này rất phong phú và dễ tìm, tỉ lệ hao hụt thấp, giúp có nguồn thu nhập cho lao động nhàn rỗi tại nông thôn, đồng thời đáp ứng nhu cầu con giống nuôi tại địa phương.

Qua trình diễn và hội thảo mô hình sản xuất giống ốc bươu đồng sẽ tạo điều kiện cho nông dân học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để làm cơ sở nhân rộng mô hình trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Khiếm

Trạm Khuyến nông Châu Phú