CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Châu Phú tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân

11:45 15/10/2022

Thực hiện Quyết định số 819/QĐ-SNN&PTNT ngày 03/08/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm tập huấn nâng cao năng lực cho nông dân và lực lượng lao động nông thôn năm 2022. Sáng ngày 13-10-2022, tại xã Bình Chánh, Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực sản xuất ở các ngành hàng cho nông dân năm 2022 lĩnh vực trồng trọt (Mã số lớp NN-C3-1). Có hơn 30 nông dân trên địa bàn xã tham dự.

Tham gia lớp tập huấn, nông dân được Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện phổ biến các thông tin, chính sách hỗ trợ cho tổ chức nông dân, một số lưu ý trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, một số khuyến cáo giúp nông dân hạ giá thành trong sản xuất, cập nhật các giải pháp kỹ thuật khoa học và công nghệ áp dụng vào canh tác lúa theo hướng hiện đại và bền vững; cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm về tiêu chuẩn SRP gắn với liên kết tiêu thụ. Chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp, sản xuất gắn với thị trường….Đồng thời, giới thiệu một số mô hình Trạm Khuyến nông thực hiện hiệu quả trong thời gian qua trên địa bàn huyện.

Qua đó nhằm nâng cao kiến thức, khuyến khích áp dụng công nghệ mới hiệu quả vào sản xuất. Bên cạnh còn nâng cao năng lực sản xuất giúp bồi dưỡng có chất lượng nguồn nhân lực xã hội lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các tổ chức nông dân. Từ đó, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển, là động lực cho sự phát triển nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ngô Thùy Mỹ Ngọc - Trạm Khuyến nông huyện Châu Phú