CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn “Kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp”.

11:15 19/09/2022

Trong khuôn khổ Dự án khuyến nông Trung ương, thực hiện tại 4 tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Long An về “Xây dựng mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2022-2024”. Trong năm 2022, tại An Giang xây dựng mô hình sản xuất lúa tiên tiến liên kết tiêu thụ và cấp mã số vùng trồng với diện tích 50ha tại HTX nông nghiệp Bình Thành, huyện Thoại Sơn. Để đảm bảo thực hiện theo đúng nội dung, yêu cầu của mô hình.

Ngày 15/9/2022, Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức lớp tập huấn huấn “Kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa, đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp” tại huyện Thoại Sơn. Đến tham dự với lớp tập huấn có 30 hộ nông dân thuộc HTX nông nghiệp Bình Thành (tham gia mô hình), được báo cáo viên từ Trung tâm Khuyến nông cung cấp kiến thức về kỹ thuật sản xuất lúa theo gói kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất lúa cho vùng ĐBSCL (được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt theo Quyết định số 24/QĐ-TT-VPPN ngày 25/01/2021); Các giải pháp tăng hiệu quả sản xuất lúa giảm chi phí, tăng lợi nhuận; Quy định về quản lý và sử dụng mã số vùng trồng.

Tại buổi tập huấn, nông dân quan tâm, trao đổi về các giải pháp giảm chi phí trong sản xuất lúa trong điều kiện giá phân bón tăng cao; Kỹ thuật canh tác khi giảm lượng giống gieo sạ; Cách quản lý dư lượng thuốc BVTV đảm bảo yêu cầu của Công ty cổ phần Tập Đoàn Lộc Trời đơn vị liên kết thu mua của mô hình. 

Qua lớp tập huấn giúp nông dân tham gia thực hiện mô hình nắm rõ về kỹ thuật áp dụng, yêu cầu của mô hình để thực hiện đạt kết quả.

Thanh Tú –Trung tâm Khuyến nông An Giang