CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm khuyến nông An Giang tập huấn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP tại xã Hiệp Xương

11:15 19/09/2022

Chiều ngày 14/9/2022, Trung tâm khuyến nông An Giang phối hợp Trạm khuyến nông huyện Phú Tân tổ chức lớp tập huấn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn bền vững SRP cho 30 nông dân là thành viên của Hợp tác xã và nông dân có tham gia liên kết với Hợp tác xã trên địa bàn xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân.

Thời gian tập huấn trong 04 ngày, các nông dân được cung cấp kiến thức thông tin về vai trò, lợi ích của chương trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn SRP, quản lý dinh dưỡng, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, thu hoạch và sau thu hoạch, bao gồm quản lý rơm rạ, sức khỏe và an toàn lao động.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp kịp thời cho nông dân những thông tin cần thiết về quy trình sản xuất lúa và các quy định có liên quan đến tiêu chuẩn SRP; từ đó, giúp nông dân áp dụng tốt các quy trình kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao,… tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn, chất lượng, góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất, hướng đến nền sản xuất hàng hóa lớn và bền vững hơn trong thời gian tới.

Uyên Châu – Thiện An