CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Hệ thống đê bao, cống đập của tỉnh An Giang cơ bản đảm bảo an toàn chống lũ

11:06 19/05/2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) An Giang về việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đến thời điểm hiện tại hệ thống đê bao, cống đập cơ bản đảm bảo an toàn chống lũ so với đỉnh lũ năm 2000, 2011 và 2018.

Cụ thể, toàn tỉnh An Giang có tổng số 10.964 công trình thuỷ lợi, chiều dài 13.259 km, trong đó: sông kênh 3.091 công trình, với chiều dài 7.424 km; đê bao tổng số 2.658 công trình, chiều dài 5.788,9 km; cống 2.901 công trình (cống hở 622 cái, cống tròn 2.279 cái); trạm bơm tổng số 2.183 trạm; kè sông, kênh, rạch 115 Công trình, chiều dài 46.141m (kè sông Tiền, sông Hậu 13 công trình, chiều dài 8.801m; kè kênh, rạch 102 công trình, chiều dài 37.340m); hồ chứa 16 công trình, với dung tích 4.778.000 m3.

Sở NN-PTNT cũng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt quan tâm những nơi xung yếu, đê thấp, những nơi có khả năng sạt lở,… để kịp thời xử lý như gia cố, nâng cấp, mở rộng đê đảm bảo an toàn công trình thuỷ lợi trước trong và sau mùa mưa lũ.

Năm 2022 từ nhiều nguồn vốn tỉnh, huyện đã bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo cao trình chống lũ, cấp nước tưới, tiêu phục vụ bảo vệ sản xuất vụ Thu Đông năm 2022 và những năm tiếp theo.

Theo Sở NN-PTNT, ngay từ đầu năm UBND tỉnh giao dự toán ngân sách về cho các địa phương. Trên cơ sở các nguồn kinh phí được phân bổ, các huyện, thị xã, thành phố đã phân bổ Kế hoạch thực hiện nạo vét kênh, gia cố đê bao và duy tu sửa chữa cống, đập từ nguồn vốn hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa, với tổng số 409 công trình, chiều dài 285.482 m, khối lượng 413.872 m3, kinh phí 272,612 tỷ đồng.

Trong đó, triển khai nạo vét tổng số 144 công trình, chiều dài 194.331 m, khối lượng 380.314 m3, kinh phí 58,693 tỷ đồng; gia cố đê bao tổng số 180 công trình, chiều dài 87.658 m, khối lượng 26.489 m3, kinh phí 176,130 tỷ đồng; duy tu sửa chữa cống bọng tổng số 85 công trình, chiều dài 3.494 m, khối lượng 7.069 m3, kinh phí 37,789 tỷ đồng.

Đặc biệt đối với các công trình xung yếu, các điểm có khả năng sạt lở,… Sở  NN-PTNT phối hợp với các cơ quan ban ngành, các đơn vị quản lý và  UBND huyện chủ động vận động di dời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, đồng thời bố trí vật tư, phương tiện, thiết bị theo phương châm 4 tại chỗ để sẵn sàng ứng phó khi có tình huống thiên tai có thể xảy ra để chủ động phòng tránh kịp thời.

Nguồn: Báo cáo số 130/BC-SNNPTNT ngày 13/5/2022

Xuân Hiếu