CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025

11:45 14/01/2023

Nhằm tạo dựng môi trường, hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng, kiến tạo thể chế, phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế, Sở Nông ghiệp và PTNT tỉnh An Giang cùng Viễn thông An Giang tổ chức Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác để tăng cường ứng dụng các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025.

Đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang và Viễn thông An Giang ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác

 

Giai đoạn 2023-2025, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển dữ liệu số, nguồn lực số cho việc chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp; Hợp tác trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Hợp tác triển khai các giải pháp về cơ sở dữ liệu và các dịch vụ trên nền tảng nông nghiệp thông minh, trung tâm giám sát và điều hành thông minh (IOC) nông nghiệp; Hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nông nghiệp và các tổ chức hợp tác xã.

Lễ ký kết hợp tác là tiền đề cho chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, qua đó, giúp nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hợp tác xã và nâng cao hiệu quả sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, góp phần thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Bé Thơ