CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang: Tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

11:45 27/02/2023

Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế đã được UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, tại một số địa phương đã phát hiện một số trường hợp chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp phép để sử dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhưng lưu hành không đúng với nội dung giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được cấp và nhãn đã được phê duyệt.

Để tăng cường công tác nêu trên và phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường; đồng thời thực hiện Công văn số 327/BYT-MT ngày 19/01/2023 của Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Ngày 21/2//2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước ký Công văn số: 155/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Cụ thể, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để thanh tra, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các địa điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chế phẩm thay đổi tên thương mại, nội dung nhãn so với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được cấp và nhãn đã được phê duyệt gây nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi hướng dẫn sử dụng để bán cho người sử dụng dùng trong nông nghiệp, hàm lượng hoạt chất không đúng với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được cấp...

Đồng thời tăng cường công tác phòng, chống gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế giả, kém chất lượng để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân biết và lựa chọn và sử dụng các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật./.

Xem chi tiết Văn bản:

- Công văn số:155/UBND-KGVX, ngày 21/2/2023 của UBND tỉnh An Giang vế việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn

- Công văn số: 367/SNNPTNT-TTr, ngày 24/02/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc tăng cường kiểm tra việc kinh doanh và sử dụng chế phẩm diệt côn trùng y tế trong lĩnh vực nông nghiệp

Xuân Hiếu