CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Cung cấp nước sinh hoạt, dịch vụ thiết yếu trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid 19

09:25 31/07/2021

Thực hiện Công văn số 694/UBND – KGVX, ngày 14/7/2021 và Công văn số 714/UBND-KGVX ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh An Giang về tăng cường thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang, đối với các biện pháp hạn chế được áp dụng theo quy định, dịch vụ cung cấp nước là một trong các danh mục thiết yếu được tiếp tục hoạt động. Trên tinh thần đó, là một trong các đơn vị cấp nước sinh hoạt của tỉnh, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông tăng cường các giải pháp về vận hành, kỹ thuật, quản lý 30 hệ thống cấp nước, duy trì ổn định cung cấp nước cấp sinh hoạt cho hộ dân sử dụng, đặc biệt ưu tiên đối với 07 điểm thuộc 03 huyện Châu Thành, Chợ Mới, Châu Phú chọn là khu cách ly tập trung.

Trong thời gian tỉnh triển khai áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg phòng, chống dịch Covid 19 nên tiến độ vận chuyển hóa chất, vật tư, thiết bị phục vụ công tác xử lý nước trong và ngoài tỉnh chậm lại. Tuy nhiên dự báo trước tình hình, Trung tâm tăng cường công tác chuẩn bị đảm bảo các yếu tố cần, khắc phục nhanh các sự cố, ổn định các hệ thống cấp nước hoạt động liên tục đủ lưu lượng và đạt về chất lượng cấp cho hộ dân sử dụng. Bên cạnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đối với các khu vực đang thực hiện phong tỏa để theo dõi và hạn chế lây nhiễm, nhân viên kỹ thuật tại các hệ thống sẽ dừng tác nghiệp đến khi có ý kiến chỉ đạo mới.

Trước ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid 19, ngoài đảm bảo công tác chuyên môn Trung tâm tăng cường công tác thông tin, cập nhật nhanh và chính xác đến Công nhân Viên chức công tác tại văn phòng và tại các hệ thống cấp nước, kịp thời tham mưu nội dung phụ trách. Bên cạnh, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, đảm bảo ổn định lương và thu nhập tăng thêm tạo điều kiện Công nhân Viên chức an tâm công tác trong thời điểm hiện tại và định hướng trong thời gian tới.

Thanh Thúy - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang