CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Giá nếp thấp, An Giang đề nghị Tập đoàn Lộc Trời nghiên cứu, có giải pháp xuất khẩu sang thị trường Campuchia

11:20 30/07/2021

Ngày 28/7/2021, Văn phòng UBND tỉnh An Giang có Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp về sản xuất tiêu thụ nông sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (Tập đoàn Lộc Trời).

TheoThông báo này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các cơ quan liên quan tích cực hỗ trợ nhân viên, lực lượng 3 cùng, phương tiện vận chuyển của Tập đoàn Lộc Trời đi lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Về thị trường tiêu thụ nếp: Hiện nay giá nếp trên địa bàn tỉnh ở mức thấp, đề nghị Tập đoàn Lộc Trời nghiên cứu, có giải pháp xuất khẩu sang thị trường Campuchia nơi có nhu cầu lớn đối với sản phẩm này.

Về phòng, chống dịch Covid-19: Đề nghị Tập đoàn Lộc Trời tiến hành xét nghiệm sàng lọc phân loại 3 nhóm nguy cơ (nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình và nguy cơ cao) đối với lực lượng công nhân viên của Tập đoàn. Đồng thời, nghiên cứu mua máy kiểm tra dịch Covid-19 hiện đại hơn (qua kiểm tra bằng hơi thở) nhằm phục vụ xét nghiệm nhanh cho lực lượng tham gia Dự án 123 (Dự án sản xuất lúa rải vụ) và những người liên quan; rà soát danh sách có nhu cầu tiêm vắc xin ngừa Covid-19 phục vụ nhu cầu thu mua nông sản và cung ứng vật tư cho sản xuất trong thời gian tới (bao gồm cả nông dân tham gia Dự án 123), gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Sở gửi Sở Y tế tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Về triển khai Dự án 123: Đồng ý triển khai thí điểm trong vụ Thu Đông 2021 với diện tích phù hợp, làm cơ sở thuận lợi để triển khai trong vụ Đông Xuân 2021 - 2022. Giao UBND các huyện tích cực hỗ trợ Tập đoàn Lộc Trời triển khai Dự án.

Phó Chủ tịch Trần Anh Thư cũng giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp Tiến sĩ Trần Minh Hải chuẩn bị các thủ tục thành lập Liên hiệp Hợp tác xã, đảm bảo yêu cầu và quy định hiện hành; đồng thời thành lập Tổ công tác xúc tiến nhanh việc vận động thành lập Liên hiệp Hợp tác xã. Liên hiệp Hợp tác xã phải thực hiện được các dịch vụ mới như: Trực tiếp nhận giao khoán đất của người dân, nông dân chăm sóc đồng ruộng theo hướng dẫn của Liên hiệp Hợp tác xã.

Xuân Hiếu

Xem chi tiết văn bản:

Thông báo số: 329/TB-VPUBND, ngày 28/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp về sản xuất tiêu thụ nông sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời

Xuân Hiếu