CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang khuyến cáo nông dân hạn chế kích thích xoài cho ra hoa trái vụ

09:00 01/08/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư cho biết, theo kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Thu đông năm 2022, dự kiến xuống giống trên 168.869 ha, trong đó diện tích cây ăn trái đến cuối năm 2022 khoảng 18.320 ha. Ước diện tích xuống giống cây ăn trái theo kế hoạch chuyển đổi giai đoạn 2021-2025 trong vụ Thu đông này thêm khoảng 736 ha, chủ yếu là cây xoài, mít, chuối, cây có múi, nhãn...

Theo đó, UBND tỉnh giao địa phương xúc tiến đẩy nhanh tiến độ cấp mã số vùng trồng (code) tại những nơi chưa có mã số vùng trồng; rà soát thay thế người đứng tên của các mã số vùng trồng, hướng dẫn thay đổi tên người đứng mã số trước đây khi cần thiết; tập huấn cho nhà vườn hiểu thêm về phương thức tiến hành cấp mã số vùng trồng phục vụ cho sản phẩm tiêu thụ tại các thị trường như: Mỹ, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc,…

Tổ chức tập huấn cho nhà vườn, hợp tác xã hoặc tổ hợp tác với các nội dung sâu bệnh hại trên cây ăn trái, sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật và vệ sinh vườn bao bì, hướng dẫn ghi chép sổ tay nhật ký canh tác, tại các vùng trồng có gắn kết với doanh nghiệp. Đồng thời hướng dẫn nông dân cắt cành, tạo tán sử dụng các biện pháp kỹ thuật quản lý cây trồng trồng mùa mưa bão nhằm hạn chế rụng trái và đổ ngã.

An Giang khuyến cáo nông dân hạn chế kích thích xoài cho ra hoa trái vụ từ nay đến cuối năm; trong đó, đối với cây xoài già nhiều năm tuổi khuyến cáo không nên kích ra hoa trái vụ mà cắt cành tỉa nhánh chăm sóc, phục vụ cho trái vào năm sau. Tăng cường các biện pháp kỹ thuật đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất cây ăn trái phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu để bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Củng cố lại các hợp tác xã, tổ hợp tác làm đầu mối liên kết tiêu thụ cây ăn trái, lúa và rau màu trên địa bàn tỉnh; chủ động trong việc tìm kiếm và kết nối doanh nghiệp trong liên kết để phù hợp với năng lực sản xuất của mình. Tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, Công ty trong và ngoài tỉnh để giải quyết đầu ra cho nhóm cây ăn trái trong mùa thu hoạch rộ.

Nguồn:Kế hoạch số 497 /KH-UBND ngày 29/9/2022

Xuân Hiếu