CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân yêu cầu mở rộng liên kết, tiêu thụ lúa, nếp với Tập đoàn Lộc Trời

10:30 14/01/2022

Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (An Giang) Lê Nguyên Châu vừa ký văn bản số 55/UBND-NN về việc tăng cường liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Văn bản nêu rõ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 3589/KH-UBND ngày 27/10/2021 về phối hợp thực hiện mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp vụ Đông Xuân 2021 - 2022 với Tập đoàn Lộc Trời; tổ chức 04 buổi làm việc giữa các ngành tỉnh và Tập đoàn Lộc Trời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong liên kết. Tuy nhiên, diện tích liên kết hiện nay rất thấp 2.407/10.000 ha (Lộc Trời 123 là 124,55 ha, mô hình không dấu chân 33,9 ha, liên kết truyền thống 2.248,8 ha).

Vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022 là vụ đầu tiên thực hiện liên kết với Tập đoàn Lộc Trời theo mô hình LT123 (canh tác rải vụ), có vai trò và ý nghĩa cực kỳ quan trọng để hướng tới liên kết lâu dài cho những năm tiếp theo. Do đó để đẩy nhanh tiến độ liên kết, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân yêu cầu các ngành và địa phương cần tăng cường nỗ lực trong mở rộng thực hiện liên kết để hướng tới nền sản xuất bền vững.

Đồng thời, UBND các xã, thị trấn phải căn cứ chỉ tiêu Kế hoạch 3589 để tiếp tục quán triệt sâu rộng trong nội bộ và Nhân dân; chủ động phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời đẩy nhanh tiến độ liên kết phấn đấu đạt kế hoạch, trong đó chú trọng vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên có đất sản xuất, thành viên hội nông dân, thành viên HTX, THT, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi...

Đài Truyền thanh huyện chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường công tác truyên truyền về lợi ích khi tham gia liên kết thông qua các bản tin, chuyên mục đến nông dân.

Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Hội Nông dân huyện phối hợp với các ngành có liên quan chỉ đạo hệ thống nông dân cấp xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền vận động nông dân tích cực tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Giao phòng Nông nghiệp và PTNT huyện chủ trì phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng theo dõi tiến độ, hỗ trợ khó khăn; báo cáo kịp thời Thường trực UBND huyện tiến độ thực hiện và xin kiến xử lý các vướng mắc trong liên kết sản xuất và tiêu thụ với Tập đoàn Lộc Trời.

Nguồn: Công văn số: 55/UBND-NN, ngày  10/01/2022 của UBND huyện Phú Tân về việc tăng cường liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Xuân Hiếu