CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Hội nghị Công nhân Viên chức năm 2022

02:00 19/01/2022

Phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Công nhân, Viên chức, tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2022, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tổ chức Hội nghị Công nhân Viên chức năm 2022 với sự tham dự hơn 50 Công nhân Viên chức đại diện 93 Công nhân Viên chức tại đơn vị về tham dự hội nghị.

Trong năm 2021, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở phối hợp với Ban Giám đốc Trung tâm thực hiện chăm lo đời sống của tập thể Công nhân, Viên chức, luôn tạo điều kiện Công nhân, Viên chức tham gia học tập năng cao trình độ chuyên môn, chính trị;  thực hiện chi trả lương, thu nhập tăng thêm, tham gia bảo hiểm,...luôn là động lực, niềm tin để Công nhân, Viên chức an tâm, gắn bó công tác tại đơn vị. Từ công tác phối hợp chặt chẽ, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mục tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, tăng tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn trên phạm vi toàn tỉnh trên 94%; thực hiện quản lý vận hành 31 hệ thống cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn cho hộ dân sử dụng; Tăng sản lượng nước thương phẩm 5%, doanh thu tăng 5% so với năm 2021. Ban Chấp hành Công đoàn thực hiện ký kết giao ước thi đua với Ban Giám đốc Trung tâm, vận động Công nhân, Viên chức phần đấu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;  thực hiện nghiêm nội quy, quy chế cơ quan; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua do đơn vị, đoàn thể phát động.

Hội nghị ghi nhận ý kiến đóng của đại biểu tham dự, trọng tâm Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và định hướng thực hiện nhiệm vụ tại các Hệ thống cấp nước. Bên cạnh, Hội nghị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Tôn Thất Thịnh Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mục tiêu hiệm vụ năm 2022, là thách thức lớn đối với đơn vị, Giám đốc Trung tâm sẽ tăng cường công tác phối hợp với đoàn thể để hoàn thành mục tiêu, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa năm 2022.

Tập thể Công nhân Viên chức Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang

Báo cáo Ban Thanh tra nhân dân và ra mắt Ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2022 – 2023

Ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tôn Thất Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang, phát biểu tại Hội nghị

Trần Thị Thanh Thúy - Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang