CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Trung tâm Khuyến nông An Giang tập huấn cán bộ chuyên trách chuyên ngành chăn nuôi

11:25 11/11/2021

Căn cứ vào quyết định số: 698/QĐ-SNNPTNT ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2021; Trung tâm Khuyến nông An Giang tổ chức 01 lớp bồi dưỡng chuyên sâu sản phầm chăn nuôi cho lực lượng chuyên trách năm 2021 về các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong chăn nuôi cần phải tăng cường áp dụng hiện nay; cập nhật một số vấn đề đặc biệt lưu ý trong chăn nuôi trên một số đối tượng nuôi phổ biến như động vật nhai lại và gia cầm; Tiềm năng và định hướng đối tượng vật nuôi ưu tiên phát triển ở An Giang do PGS.TS. Võ Lâm, TS.Nguyễn Thế Thao (GV Trường Đại học An Giang); TS.Nguyễn Văn Bắc (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia); ThS.Nguyễn Thị Xoàn (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) tham gia giảng dạy.

Lớp tập huấn diễn ra 05 ngày từ ngày 01 – 05/11/2021 đã giới thiệu, trao đổi cho học viên về những chủ trương của Bộ Nông nghiệp & PTNT; Một số mô hình liên kết chuỗi và hiệu quả thực hiện mô hình ở Việt Nam cũng như ở An Giang; Tiềm năng và lợi thế của tỉnh An Giang; Phòng ngừa một số bệnh trong chăn nuôi; Thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học; Cần chọn giống lợi thế và năng suất cao chuyển giao vào sản xuất; Tăng cường việc sử dụng các sản phẩm thay thế kháng sinh bổ sung trong chăn nuôi; Thường xuyên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong quy trình chăn nuôi.   

Qua lớp tập huấn, các học viên nắm vững hơn các Quyết định số 1520/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045; Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh An Giang, Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ, về chính sách khuyến khuyến phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp …. Lớp tập huấn cũng trao đổi sâu về những khó khăn, thuận lợi, thách thức và cơ hội cho phát triển chăn nuôi của tỉnh nhà như:

- Cần có hỗ trợ kịp thời về vốn để duy trì, phát triển sản xuất

- Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật thực thi Luật Chăn nuôi, chích sách cho phát triển chăn nuôi.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu ngành chăn nuôi, thực hiện mục tiêu Chiến lược phát triển chăn nuôi đến 2030

- Các địa phương rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất (giống, thức ăn, máy móc thiết bị, vật tư,…) để xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức sản xuất cụ thể trong mọi tình huống…

- Tiếp tục khôi phục, tăng đàn lợn; ổn định phát triển đàn gia cầm, gia súc ăn cỏ và phát triển một số loại vật nuôi lợi thế trong điều kiện có dịch covid-19 và sau dịch.

- Tăng cường chỉ đạo triển khai mô hình chăn nuôi ATSH, thực hành chăn nuôi tốt, tăng cường chăn nuôi theo hướng hữu cơ trong chuỗi nông nghiệp tuần hoàn.

- Tăng cường sản xuất theo chuỗi sản phẩm, xây dựng mã định danh cho cơ sở chăn nuôi, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm…

- Tiếp thu nhanh các TBKT của thế giới cả về giống và công nghệ, hiện đại hóa trong sản xuất.

- Tăng cường năng lực sản xuất giống tại chỗ, nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng con giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi ….

- Tăng cường sử dụng nguồn nguyên liệu thức ăn trong nước, nguồn phụ phẩm của nông – lâm – nghiệp để chủ động một phần thức ăn trong nước, giảm giá thành sản phẩm, đặc biệt là gia súc ăn cỏ và gia cầm.

- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới.

- Các hộ chăn nuôi tăng cường xây dựng liên kết ngang (HTX, THT, Chi hội…) để tiếp cận vào chuỗi của các doanh nghiệp, chủ động tiêu thụ sản phẩm và cân đối cung cầu.

- Tổ chức kết nối, hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, công ty chăn nuôi mở rộng thị trường, đưa sản phẩm cung ứng trực tiếp thông qua hệ thống phân phối sẵn có.

- Xây dựng quy định và chính sách về việc thu mua, giết mổ, chế biến và dự trữ sản phẩm chăn nuôi khi ứ đọng, chậm tiêu thụ.

Nguyễn Thị Út Em   -   Trung tâm Khuyến nông An Giang