CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả và kiện toàn Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản

08:45 25/11/2021

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang, vụ Hè Thu 2021 thu hoạch đúng vào đợt dịch Covid 19 lần thứ tư đã tác động rất lớn đến sản xuất và lưu thông nông sản trên địa bàn tỉnh nói riêng, cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh nói chung, tuy nhiên với sự chung sức, chung lòng vào cuộc cả hệ thống chính trị, đặc biệt với vai trò góp sức của Tổ phản ứng nhanh (TPƯN) cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã hỗ trợ tiếp nhận thông tin, tháo gỡ xử lý nhanh dứt khoát, rất kịp thời các khó khăn của nông dân, thương lái và doanh nghiệp trong thu hoạch, tiêu thụ và lưu thông nông sản. Việc này đã được nhân dân rất đồng tình ủng hộ và được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao vài trò của TPƯN các cấp. Thành công này có sự đóng góp không nhỏ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp địa phương trong việc tham mưu cho Lãnh đạo UBND cấp huyện và cấp xã.

Để giữ vững thành quả vai trò của TPƯN các cấp trong việc tiếp nhận, xử lý nhanh và hỗ trợ kịp thời hoạt động cung ứng, sản xuất, tiêu thụ và lưu thông nông sản trong thời gian tới và để gắn chặt hơn tính liên kết trong phối hợp hỗ trợ giải quyết theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, đặc biệt là phối hợp tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Kế hoạch 692 của UBND tỉnh về phục hồi kinh tế - xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.

Theo đó ngày 24/11/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn thành viên TPƯN Nông nghiệp cấp huyện, xã; đồng thời cử 01 cán bộ Thư ký TPƯN cấp huyện và 01 cán bộ Thư ký TPƯN cấp xã tổng hợp báo cáo hoạt động. Đồng thời chỉ đạo TPƯN Nông nghiệp cấp xã phân công nhiệm vụ thành viên trong tổ và công bố đường dây nóng hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nông sản trong điều kiện thích ứng dịch Covid-19 hiện nay. Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế làm đầu mối phối hợp Bộ phận giúp việc TPƯN Nông nghiệp cấp tỉnh tham mưu thành lập nhóm Zalo TPƯN cấp huyện, xã của địa phương mình và kết nối với TPƯN Nông nghiệp tỉnh để kịp thời chỉ đạo sản xuất phục hồi phát triển kinh tế thuộc lĩnh vực Nông nghiệp trong điều kiện thích ứng dịch Covid-19 hiện nay.

Các nội dung nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên về hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản, tuy nhiên trong điều kiện sống chung với dịch bệnh Covid -19 đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ từ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh để cùng nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của Ngành Nông nghiệp và PTNT, góp phần giảm rủi ro thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, tác động của dịch Covid-19, đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo chuỗi giá trị gia tăng có gắn kết doanh nghiệp và kiểm soát chất lượng nông sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT cũng yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp các đơn vị, địa phương kiện toàn đầy đủ thành viên nhóm Zalo “TPƯN Nông nghiệp An Giang” hiện đang hoạt động, để tổ chức tuyên truyền, nắm bắt các thông tin, thuận lợi khó khăn về sản xuất Nông nghiệp toàn tỉnh, và xem đây là Kênh thông tin Ngành Nông nghiệp An Giang theo 3 cấp.

Xuân Hiếu