CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang với chính sách hỗ trợ người trồng lúa

08:48 16/09/2021

Nhằm giúp nông dân đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra sản phẩm lúa gạo an toàn nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông dân, Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang đã có Kế hoạch số 46/KH-SNNPTNT ngày 19/5/2021 về Hỗ trợ cho người trồng lúa năm 2021 các đơn vị triển khai thực hiện đến nông dân. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo triển khai đúng tiến độ Kế hoạch đề ra trong năm 2021 và đề xuất Kế hoạch năm 2022, ngày 14/9/2021 Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, Trương Kiến Thọ đã chủ trì cuộc họp trực tuyến đại diện lãnh đạo các phòng Nông nghiệp và PTNT, phòng Kinh tế huyện, thị, thành phố và các đơn vị liên quan tham dự.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến nông An Giang, Huỳnh Đào Nguyên cho biết, từ tháng 7 đến nay đã thực hiện triển khai 2/4 mô hình trình diễn với quy mô mỗi mô hình tương ứng 20ha, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa từ gieo sạ đến thu hoạch, ứng dụng thiết bị Drone để phun hạt giống, phân và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa nhằm giảm áp lực công lao động, giảm thất thoát sau thu hoạch. Bên cạnh đó, sản xuất lúa theo hướng tiêu chuẩn SRP, liên kết doanh nghiệp tiêu thụ đã xuống giống 32/38 mô hình, trong thực hiện có kết hợp trồng hoa sinh thái nhằm giảm số lần phun thuốc bảo vệ thực vật, nâng cao chất lượng lúa gạo, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài ra, còn sản xuất lúa giống xác nhận và xây dựng mô hình Câu lạc bộ Nông dân hình thành trong nội bộ các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp tiếp cận thị trường lúa gạo. Tuy nhiên, chưa thể triển khai hội thảo tham vấn các HTX sản xuất lúa về thành lập mô hình câu lạc bộ thành viên hợp tác xã quản lý sản xuất kinh doanh nông nghiệp do tình hình dịch bệnh covid-19.

Cuộc họp thống nhất cố gắng đảm bảo thực hiện theo mục tiêu kế hoạch đề ra ở vụ Thu Đông 2021. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh covid-19 phức tạp nên việc tập huấn diễn ra còn khó khăn, cũng như trong việc thăm đồng và tưới tiêu ruộng bờ hoa. Ngoài ra, đại biểu còn đề xuất tăng cường tìm kiếm liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa theo hướng hữu cơ.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trương Kiến Thọ đã khích lệ tinh thần các đơn vị hết sức chủ động triển khai thực hiện tốt tiến độ kế hoạch đề ra trong ảnh hưởng khá lớn của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Ông cũng thống nhất về một số đề xuất của đại biểu xin điều chỉnh một số chương trình chuyển sang vụ Đông Xuân 2021 – 2022 do địa phương xả lũ và thực hiện tổ chức tập huấn cho nông dân tham gia dưới hình thức online để đảm bảo phòng chống dịch covid-19. Ngoài ra Ông cũng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ cho nông dân một phần giống lúa, vật tư nông nghiệp trong tình hình dịch covid-19 theo kế hoạch cũng như mong muốn những diện tích sản xuất được hỗ trợ sẽ được gắn kết với Tổ hợp tác, Hợp tác xã, doanh nghiệp, để sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu thị trường. Đồng thời các đơn vị được giao nhiệm vụ hướng dẫn nông dân sản xuất lúa với giá thành ở mức thấp nhất trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay, nhằm giảm chi phí sản xuất. Trong thời gian tới nên ưu tiên tập trung bám sát gắn kết nhiều hơn với Tổ Hợp tác, Hợp tác xã vì Ông cho rằng chỉ có tham gia vào THT, HTX thì mới hy vọng bớt lo đầu ra cho sản phẩm. Về thực hiện chương trình nên chọn triển khai áp dụng sản xuất lúa theo hướng SRP, áp dụng công nghệ sinh thái sẽ bảo vệ môi trường, Ông cũng lưu ý, do tình hình dịch bệnh và giá thành cạnh tranh như hiện nay chúng ta nên cố gắng sản xuất phải gắng với bao tiêu sản phẩm là quan trọng nhất. Trong nội dung chương trình thực hiện phải có ứng dụng cấp mã vùng trồng và thử nghiệm mô hình đánh giá giảm lượng phân bón, áp dụng canh tác theo hướng IOT để giảm lượng nước sử dụng cũng như thuốc bảo vệ thực và giảm khâu chăm sóc. Mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện các sàn giao dịch thương mại điện tử trong thị trường tiêu thụ nông sản.

Trang Nnhiêm