CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Vụ Đông xuân, An Giang liên kết tiêu thụ trên 115 ngàn ha với 15 Công ty

03:30 25/10/2021

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang, vụ Đông Xuân năm 2021-2022,  An Giang đăng ký kết nối tiêu thụ lúa, nếp từ các doanh nghiệp có tổng diện tích 115.100ha, chiếm 49,86 % diện tích dự kiến xuống giống với sự tham gia của 15 Công ty và Doanh nghiệp. Trong đó Tập đoàn Lộc Trời 105.000ha chiếm  91,22 % liên kết.

Căn cứ theo lịch xuống giống vụ Đông Xuân, sản lượng lúa, nếp sẽ tập trung thu hoạch cao điểm vào các đợt: Đợt 1, vào ngày 25/3 đến 01/4 thu hoạch khoảng 280.000 tấn. Đợt 2, vào ngày 8/4 đến 15/4 thu hoạch khoảng 350.000 tấn. Các thời điểm còn lại từ đầu tháng 2 sẽ có thu hoạch lúa Đông xuân liên tục.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề ngh? UBND huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt trong vụ Đông Xuân này phù hợp với kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp các sở, ngành tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện đạt kế hoạch đề ra; chủ động và tích cực trong việc triển khai các giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tránh để tình trạng tồn đọng lúa gạo, rau màu, cây ăn trái khi thu hoạch. Phát triển các mô hình, vùng sản xuất lúa, nếp rau màu, cây ăn trái gắn với tiêu thụ. Nâng cao năng lực các HTX đang liên kết và hỗ trợ giới thiệu liên kết mới giữa HTX, tổ hợp tác sản xuất với doanh nghiệp. Tăng cường công tác mời gọi doanh nghiệp liên kết và tiêu thụ trên các nhóm lúa, rau màu và cây ăn trái tại địa phương.

Chỉ đạo các tổ phản ứng nhanh địa phương hỗ trợ, tạo mọi đều kiện thuận lợi cho việc sản xuất và tiêu thụ nông sản; có kế hoạch để người lao động trong vùng có nguy cơ dịch bệnh Covid - 19 có thể hoạt động chăm sóc, thu hoạch nông sản nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch an toàn.

Xuân Hiếu