CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Sở Nông nghiệp và PTNT họp trực tuyến triển khai liên kết sản xuất với Tập đoàn Lộc Trời

09:00 28/09/2021

Ngày 21/9/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức họp về kết quả liên kết sản xuất lúa vụ Hè Thu 2021; triển khai vụ Thu Đông 2021, kế hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022, Kế hoạch giai đoạn 2022-2025 và góp ý dự thảo biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh với Công ty Cổ phần tập đoàn Lộc Trời. Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Tập đoàn Lộc Trời cho biết vụ Thu Đông vừa qua diện tích liên kết với Tổ Hợp tác (THT), Hợp tác xã (HTX) đạt gần 47 nghìn ha, với tổng sản lượng 280 tấn lúa. Để tiếp tục thực hiện theo ký kết như đã giao ước, tập đoàn Lộc Trời cũng đưa ra Kế hoạch liên kết cho những năm tiếp theo cụ thể vào năm 2022 là: 40 nghìn ha, năm 2023: 100 nghìn ha, năm 2024: 120 nghìn ha và 2025: 150 nghìn ha. Về phía tập đoàn Lộc Trời cũng đã cam kết sẽ đảm bảo ổn định giá vật tư nông nghiệp và đảm bảo thu mua hết lúa trên địa bàn đã liên kết theo hình thức ký bao tiêu giá cố định và giá cùng chia. Hiện thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam đặt ra nhiều tiêu chuẩn khắt khe, do đó tập đoàn Lộc Trời cũng đề xuất với ngành nông nghiệp cần tập trung cung cấp mã số vùng trồng cho nông dân đủ điều kiện. Ngoài ra, cùng hỗ rợ tạo điều kiện cho Lộc Trời triển khai mở rộng vùng trồng nguyên liệu áp dụng theo tiêu chuẩn SRP để giúp cho cây lúa An Giang dễ dàng tiêu thụ được sản phẩm cũng như đủ sức cạnh tranh với các nước xuất khẩu khác.

Về phía ngành nông nghiệp, vụ Hè Thu 2021 có 29 doanh nghiệp tham gia thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp thông qua các HTX, tổ hợp tác và các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh với diện tích 27.842 ha; trong đó Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời đã triển khai thông qua 23 HTX và 99 tổ hợp tác với diện tích trên 21 nghìn ha. Vụ Thu Đông 2021 có 24 doanh nghiệp có kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, với diện tích là 51.000 ha, trong đó Công ty CP tập đoàn Lộc Trời có nhu cầu liên kết và thu mua với diện tích là 46.806 ha, gồm các mô hình LT123, mô hình bao tiêu truyền thống và mô hình tiêu thụ liên kết đối tác. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã thành lập 1 tổ phản ứng nhanh cấp tỉnh, 11 tổ phản ứng nhanh cấp huyện, thị, thành phố và 149 tổ phản ứng nhanh cấp xã, phường, thị trấn đều có từ 1-4 nhân viên tập đoàn Lộc Trời tham gia tổ phản ứng nhanh. Do đó, hầu hết các tổ phản ứng nhanh cấp xã, phường, thị trấn đã thực hiện tham mưu cho UBND xã về sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản. Phối hợp tập đoàn Lộc Trời triển khai kế hoạch Lộc Trời (LT123) theo chỉ đạo của cấp trên tập trung tại các huyện Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn. Bên cạnh ngành nông nghiệp cũng yêu cầu Tập đoàn Lộc Trời cần có kế hoạch triển khai liên kết, diện tích liên kết thực hiện được trong từng vụ, năm và theo từng địa phương cụ thể, dựa trên đó để cơ quan chuyên môn phối hợp theo dõi hỗ trợ trong quá trình thực hiện liên kết. 

Để thực hiện liên kết hiệu quả với tập đoàn Lộc Trời Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở Nông nghiệp yêu cầu đơn vị liên quan lập kế hoạch cụ thể vụ Đông Xuân 2021-2022. Đồng thời định hướng hướng Thành lập mới THT, HTX theo chuỗi giá trị ngành hàng có sự hỗ trợ của Liên Minh Hợp tác xã, Hội nông dân, thực hiện ở những vùng nguyên liệu thuận tiện để dễ dàng liên kết tiêu thụ nông sản cho người dân cũng như theo sự đề xuất mong muốn của Tập đoàn Lộc Trời, nhằm phối phợp triển khai đồng bộ các giải pháp giúp nông dân chiến thắng trong giá cả để đạt lợi nhuận cao trong tình hình dịch bệnh covid-19. Ông cũng cho rằng nếu có THT, HTX nông dân sẽ dễ dàng trong giao dịch, xúc tiến tiêu thụ nhằm nâng tầm giá trị sản phẩm, giá cả nông sản cũng được tăng cao hơn giúp người dân an tâm sản xuất.

Trang Nghiêm