CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Tân Châu: Họp thông qua dự thảo phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, giông, lốc xoáy

10:00 21/09/2021

Tân Châu: Họp thông qua dự thảo phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, giông, lốc xoáy

Chiều ngày 13/9/2021, UBND thị xã Tân Châu tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo chương trình phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó với mưa lớn, dông, lốc xoáy năm 2021 trên địa bàn thị xã và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nuôi trồng thủy sản. Ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp.

Theo dự thảo phương án, thị xã xác định các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng của giông, lốc xoáy với hai tình huống, tình huống thứ nhất giông,lốc xoáy mức độ trung bình, trên phạm vi nhỏ dưới 1/2 số xã, phường trong phạm vi toàn thị xã. Tình huống thứ hai, giông,lốc xoáy mức độ trung bình, trên phạm vi rộng từ 1/2 số xã, phường trở lên trong phạm vi toàn thị xã. Dựa trên nguyên tắc bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ"; nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy xử lý tình huống, sự cố tại chỗ khi giông lốc xảy ra. Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc chủ động phòng, chống thiên tai. Xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trong việc chủ động thực hiện các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra theo quy định của pháp luật. Thực hiện cụ thể các công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục thiệt hại do giông, lốc xoáy.  Tại cuộc họp, đại diện các ngành và địa phương đóng góp ý kiến về nội dung công tác ứng phó khi giông, lốc xảy ra khi gây thiệt hại về nông nghiệp, đổi tên phương án phù hợp.

Kết luận tại cuộc họp, ông Đặng Văn Nê, Phó chủ tịch UBND thị xã đề nghị trong tháng 10 hoàn chỉnh 05 phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn thị xã theo từng cấp độ. Đối với các tình huống xảy ra sử dụng, trang thiết bị, lực lượng tại chỗ sẵn có tại địa phương; nếu tình huống xảy ra phân công bố trí lực lượng trực 24/24, các địa phương kiểm tra biển quảng cáo, các công trình xây dựng, tuyên truyền nhân dân chủ động nâng cao ý thức phòng chống và địa phương bố trí địa điểm tránh trú cho nhân dân khi có tình huống xảy ra. Đối với Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ, tham mưu Ban Chỉ huy, tổng hợp thông tin, báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo thị xã. Bổ sung nhiệm vụ Phòng Quản lý đô thị kiểm tra các bến phà, đò ngang sông.

Đối với quản lý nuôi trồng thủy sản lồng bè trong thời gian tới, Phòng Kinh tế thị xã rà soát lại văn bản, tham mưu vùng quy hoạch, khoảng cách neo đậu. Các địa phương thành lập tổ kiểm tra, báo cáo tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn để có những giải pháp phù hợp trong thời gian tới.

Huyền Thoại - Đài Truyền thanh thị xã Tân Châu