CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

An Giang huy động hơn 81 tỷ đồng xây dựng cầu nông thôn

11:25 29/06/2022

Ông Đinh Văn To, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải An Giang cho biết, theo Kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa (XHH) đầu tư xây dựng cầu nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2021-2025, An Giang phấn đấu thực hiện XHH hoàn thành tối thiểu 160 cầu giao thông nông thôn trên toàn tỉnh. Với tổng kinh phí dự kiến thực hiện trên 404 tỷ đồng. Tính đến hiện nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 67 cầu, với tổng vốn đầu tư 81,7 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách 29 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động từ các nguồn lực trong xã hội và nhân dân đóng góp.

Theo ông Đinh Văn To, từ kết quả trên cho thấy, với việc huy động tối đa nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong đó có huy động cho xây dựng cầu XHH trên địa bàn tỉnh từng bước đạt yêu cầu kế hoạch đã đề ra, là nhờ nguồn lực từ các nhà mạnh thường quân, cũng như tất cả các tầng lớp nhân dân trong xã hội góp sức.

Nhìn chung, các địa phương có sự nỗ lực thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đã đẩy nhanh tuyên truyền và vận động mọi tầng lớp nhân dân xác định được việc xây dựng cầu XHH là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, tạo sự đồng thuận lớn cho Nhân dân và được tin tưởng.

Nhằm đạt được kết quả tốt hơn, Sở Giao thông vận tải An Giang đề nghị các địa phương chưa hoàn thành kế hoạch, có sự quan tâm và chỉ đạo sâu sắc hơn nữa trong việc tuyên truyền, vận động sự ủng hộ của các tổ chức, Nhân dân và các Doanh nghiệp, cần chủ động xây dựng lộ trình thực hiện các cầu còn lại thật cụ thể.

Xuân Hiếu - CTV Phú Tân