CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Nông nghiệp trong tỉnh

Phú Tân kiên quyết không cho vịt chạy đồng vào địa bàn

10:42 09/09/2021

Ngày 8/9/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quốc Bảo vừa ký Công văn yêu cầu Phòng Nông nghiệp & PTNT, Tài chính – Kế hoạch huyện; các đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xuống giống vụ Thu đông 2021.

Đối với 15 chốt đường thủy chặn các cửa sông, kênh, rạch liên quan đến 14 địa phương đã thực hiện, tiếp tục thực hiện cho đến khi có thông báo mới kể từ ngày văn bản này được ban hành. Theo đó, UBND các xã, thị trấn liên quan tính toán bố trí theo hướng giảm số lượng thành viên, ưu tiên dân quân; đảm bảo kiểm soát linh hoạt, chặt chẽ... không để phát sinh, lây lan dịch Covid-19; kiên quyết không cho vịt chạy đồng vào địa bàn huyện.

Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh tăng cường trách nhiệm trong xử lý các công việc cụ thể đã được giao ở mức cao hơn, không đùn đẩy; kiểm tra chặt chẽ các phương tiện giao thông thủy, vịt chạy đồng, các đối tượng ngoài huyện vào địa phương tham gia sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân của địa phương mình đi lại trong huỵện, ra ngoài huyện sản xuất nông nghiệp đảm bảo lưu thông nông sản và tiến độ sản xuất; phối hợp kịp thời với Tổ phản ứng nhanh cấp huyện xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.

Giao trách nhiệm các Tổ kiểm tra lưu động tăng cường kiểm tra 02 ngày/lượt; phổi hợp chặt chẽ với các địa phương kiểm soát cao hơn các phương tiện vận chuyển thủy, bộ, vịt chạy đồng theo đúng các quy định.

Đồng thời giao Tổ phản ứng nhanh cấp huyện tăng cường kiểm tra thường xuyên cơ sở, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong vận chuyển, sản xuất, tiêu thụ đảm bảo phòng chống dịch Covid - 19 chặt chẽ.

Nguồn:Công văn số 2934/UBND-NN, ngày 08/9/2021 của UBND huyện Phú Tân về việc tăng cường bao vệ sản xuất, tiêu thụ theo Công văn số: 2715/BCĐ-KGVX của BCĐ phòng chống dịch Coviđ-19 tinh

Xuân Hiếu