CỔNG THÔNG TIN SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH AN GIANG
nông nghiệp an giang
Cải cách hành chính

Công văn số: 2770, ngày 01/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về VTNN, ATTP, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

11:45 07/12/2023

Thực hiện công văn số 799/UBND-KTN ngày 18/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát, cập nhật thông tin, trao đổi và thống nhất với địa phương để thực hiện công bố số điện thoại đường dây nóng, cụ thể như sau:

I. Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc:

- Ông Tôn Thất Thịnh, Phó Giám đốc, số điện thoại: 0918 277 335, địa chỉ mail: ttthinh@angiang.gov.vn

- Ông Trần Thanh Hiệp, Chánh Thanh tra, số điện thoại: 0919 116 522, địa chỉ mail: tthiep02@angiang.gov.vn.

1. Chi cục trồng trọt và BVTV: Tiếp nhận thông tin về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

           - Ông Nguyễn Văn Hiền, Chi cục trưởng, số điện thoại 0918 626 796, địa chỉ mail: nvhien01@angiang.gov.vn

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Tiếp nhận thông tin về thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc thú y – thủy sản.

           - Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng, số điện thoại 0913 775 436, địa chỉ mail: tthiep03@angiang.gov.vn

3. Chi cục Thủy sản: Tiếp nhận thông tin về thức ăn thủy sản.

           - Ông Trần Anh Dũng, Chi cục trưởng, số điện thoại 0913 709 607, địa chỉ mail: tadung@angiang.gov.vn

4. Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Tiếp nhận thông tin về sản xuất, chế biến, bảo quản kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm nông lâm thủy sản.

           - Ông Phạm Thành Quang, Chi cục trưởng, số điện thoại 0907 676 653, địa chỉ mail: ptquang@angiang.gov.vn

           II. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế:

STT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ MAIL

GHI CHÚ

1

Ông Phạm Văn Tiến – Phó trưởng Phòng Kinh tế thành phố Long Xuyên

0903 306 433

pvtienlx@gmail.com

 

2

Ông Nguyễn Hữu Hồng - Trưởng Phòng Kinh tế thành phố Châu Đốc

0907 897 272

hongphuc1968@gmail.com

 

3

Võ Thị Loan – Trưởng Phòng  Kinh tế thị xã Tân Châu

0987 656 858

vtloan03@angiang.gov.vn

 

4

Ông Trần Hiếu Thuận  -  Trưởng phòng Kinh tế TX Tịnh Biên

0388 227 799

tranthuantbag@yahoo.com.vn

 

5

Nguyễn Thị Thúy Hậu – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chợ Mới

083 4465 909

ntthaucmag@gmail.com

 

6

Ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Tân

0913 265 352

ndkhoa@angiang.gov.vn

 

7

Ông Huỳnh Văn Tính - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Phú

0918 692 939

hvtinh@angiang.gov.vn

 

8

Ông Nguyễn Phạm Tuấn - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Châu Thành

0918 823 414

nptuan@angiang.gov.vn

 

9

Ông Lê Minh Thắng -  Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện Thoại Sơn

0939 313 396

minhthangtsag@gmail.com

 

10

Ông Lưu Đức Vũ – Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tri Tôn

0918 958 528

lvvu@angiang.gov.vn

 

11

Ông Phùng Thế Vinh - Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện An Phú

0945 166 676

ptvinh@angiang.gov.vn

 

 

Xem chi tiết Văn bản: 

Công văn số: 2036/SNNPTNT-TTr, ngày 01/12/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT An Giang về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin về VTNN, ATTP, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản